prof. Jerzy Wira
prof. Elżbieta Wilk-Woźniak
prof. Roman Marks
prof. Stefan Tsakovski
prof. Wawrzyniec Wawrzyniak

prof. Krzysztof R. Mazurski

prof. Krystian Obolewski
prof. Jacek Potocki
prof. Ignacy Kutyna
prof. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

prof. Dariusz Ivan

dr hab. Aleksander Astel

prof. Dietrich Mossakowski